Svájci rendszámú autó kivonása a forgalomból

Ha véglegesen hazavisszük a svájci rendszámú autónkat, akkor Svájcban le kell jelenteni az illetékes kantonális közlekedési hatóságnál (Kantonales Verkersamt). A zürichi közlekedési hatóság formanyomtatványa itt található. A vonatkozó magyar jogszabály a 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet hatályos bekezdései: (11) A közlekedési igazgatási hatóság a külföldi Bôvebben…

Hatósági bizonyítvány kiállítása magyar oklevélről és bizonyítványról

Sokunkat érint a magyar oklevelek és bizonyítványok elismertetése. Az alábbi linken található az Oktatási Hivatal tájékoztatója a Magyarországon szerzett bizonyítványokról és oklevelekrôl szóló hatósági bizonyítványok kiállításáról. Amennyiben valaki szeretné kint is elismertetni a bizonyítványát, végzettségét érdemes ezt a hatósági bizonyítványt kikérnie. Ez a hatósági bizonyítvány Bôvebben…

Ügyvédi támogatás

Megállapodtunk Dr. Ugrin Tamás ügyvéddel, hogy peres ügyek esetén szakmai támogatást bíztosít a Dr. Kiss és Dr. Kovács tanácsadó iroda számára. Határon átnyúló örökösödési ügyekben számíthatunk Dr. Richter Kálmán jogász tudására, aki a nemzetközi öröklési jogra specializálódott.

Családi pótlék igénylése Svájcban és az Európai Únióban

Az E411 formanyomtatvány letölthetô az alábbi svájci címrôl: http://www.bsv.admin.ch/vollzug/documents/index/category:126/lang:deu http://kulfoldikiut.hu/nemetorszag/munchen/dokumentumok/csaladi-potlek/nyomtatvanyok-a-csaladi-potlek–igenylesere-56.html http://www.pannonfinanz.at/A_nagy_E411es_problema    

A vállalkozók társadalombiztosítási járulékai

A nyugdíj és özvegyi nyugdíj(Árvasági segély) AHV, a rokkantnyugdíj(IV) és a katonai- és polgári szolgálatot teljesítôk juttatásai különböznek az alkalmazottaknál(Unselbständigerwerbende) és a vállalkozóknál(Selbständigerwerbende). Az AHV/IV brossúrája németül, franciául, olaszul és angolul. A késôbbiekben egy bôvebb fordítás is következik az oldalon.

Svájcba költözéskor fontos tudnivalók. Umzugsgut

Külföldiek Svájcba költözésekor vámmentesen behozhatóak az országba meghatározott személyes ingóságok, amelyeket a letelepedô bejelent a vámhatóságnál. Svájcban ezeket a személyes holmikat Umzugsgutnak/Übersiedlungsgutnak hívják. Személyes holmi alá tartozik a személyi autó vagy a motorkerékpár is, mely 6 hónapja a bejelentő tulajdonában volt. Természetesen ezekre sem kell Bôvebben…

Külföldön munkát vállalók, tb kijelentkezés

Ha a magyar állampolgár külföldön vállal munkát, akkor Magyarországon nem köteles és nem is szabad neki TB járulékot fizetni. (kettős jogviszony tilalma) A kijelentkezést, külföldi biztosítási jogviszony létét 15 napon belül be kell jelenteni az OEP-nél. Ha megszűnik a külföldi munkaviszony és esetlegesen visszatér a Bôvebben…

Elindultunk

Üdvözöljük látogatóinkat Dr. Kiss & Dr. Kovács blogján. Örömmel tájékoztatjuk a kedves látogatókat blogunk megindulásáról. A blog a Svájcban élô magyarok jogi természetû problémáival foglalkozik, az egyes cikkek  a gyakran felmerülô ügyeket probálják jogi megvilágításba helyezni. Témáink közül néhány a letelepedés, a hivatali ügyintézés, a munkajogi Bôvebben…