Forrásadó utólagos megállapítása

Hogyan tudunk annak ellenére adót megtakarítani, hogy forrásadót fizetünk?

Új munkahely, új környezet, új ország, új törvények. A kivándorlás rendszerint számtalan újdonsággal és ismeretlen dologgal jár, amelyeket meg kell ismernünk és amelyekhez igazodnunk kell, ehhez hozzátartozik az adózás ismerete is.

A legtöbb külföldi forrásadót fizet. (kivételek vannak) A forrásadó egy tiszta biztonsági adófajta, hiszen kezdetben bizonytalan, hogy meddig marad egy bevándorló az új országban.

A forrásadónak két alapvetô feladata van elsô körben:

 • A munkavállalónak megkönnyíti az új élet elkezdését, amennyiben nem kell rögtön bonyolult adótörvényeken átrágnia magát.
 • Az állam számára biztosít adóbevételeket, amelyek az ország elhagyása esetén késôbb nehezen lennének behajthatóak.

Mit jelent az utólagos adómegállapítás forrásadó esetén?

A jobb érthetôség érdekében az adóalanyok két csoportját kell megkülönböztetnünk. Annak a forrásadó fizetésére kötelezett munkavállalónak, aki egy naptári évben 120 000 franknál magasabb bruttó jövedelemmel rendelkezik, utólagosan fogja az adóhatóság megállapítani az adóját. Ez azt jelenti, hogy a havi forrásadó levonás adóelôlegnek számít és késôbb az adó megállapításánál beszámítják, miután az adózó az év végén benyújtotta az adóbevallását. Ez a beszámítási rendszer hasonlít a svájci polgárok adómegállapításához. Ôk évente kapják a csekkeket az adóhatóságtól és elôre befizethetnek az év során, amely befizetéseket az év végén beszámítják nekik.

Ez a cikk az adóalanyok másik csoportjára koncentrál, akik az évi 120 000 frankos határt nem érik el, így nem kell a fenti értelemben vett adóbevallást benyújtaniuk. (ez is kanton függő, hiszen vannak olyan kantonok, ahol ha beadjuk a kérvényt, akkor adóbevallást kell készítenünk) Hangsúlyozni szeretnénk, hogy figyelembe kell venni minden egyes eset egyedi vonásait. Az állampolgárság, a kettôs adóztatást kizáró egyezmények és további okok lehetetlenné teszik az általános érvényû kijelentéseket ill. tanácsadást a témában.

 • Quellensteuer/Forrásadó esetén alkalmazott adókulcsok a havonta kifizetett bruttó fizetésen alapulnak. A forrásadó kulcsai is progresszíven emelkednek, ami annyit jelent, hogy minél többet keresünk egy hónapban, annál magasabb adókulcsnak megfelelô összeget vonnak le az adott hónapban a fizetésünkbôl.Forrásadó fizetésére kötelezett munkavállalók számára kedvezô, ha azonos összegû fizetést kapnak minden hónapban. A bónuszok, jutalmak, túlóra kifizetések, a 13. havi fizetés vagy más egyszeri kifizetések megnövelik az adóterhet a kifizetés hónapjában. Ezért ajánlott a többletkifizetések elosztása több hónapra, hogy az adóterhelést azonos szinten tartsuk. Ha ez lehetséges, akkor már a munkaszerzôdés létrehozásánál ügyeljünk erre. Például a 13. havi fizetés kifizetése történhet havi részletekben vagy két kifizetésre bontva. Általános gyakorlat a júniusi és decemberi fele-fele kifizetés.
 • A forrásadó kulcsai átalányban figyelembe vesznek levonásokat, mint például a munkába járás költségeit, a betegbiztosítás levonását, a gyermekek számát és költségeit stb., amit a svájci polgárok az éves adóbevallásukban levonhatnak.

Mivel mindenki különbözô költségekkel rendelkezik, a törvényalkotó lehetôséget ad arra, hogy bizonyos levonásokat javíttathassunk. Erre szolgál a “Forrásadó fizetésére kötelezett munkavállaló kérelme a forrásadó újbóli megállapítására” nyomtatvány. Ezt a következô év március 31-ig lehet az adóhatóságnak benyújtani (Kantonfüggô). A határidô eltolása nem lehetséges.

A következô dokumentumok nyújthatóak be a korrekcióhoz:

 • Befizetések az önkéntes magánnyugdíjpénztárba (Säule 3a)
 • A kötelezô magánnyugdíjpénztárban történt vásárlás (BVG)
 • Fogyasztói hitelek kamatai
 • Továbbképzési és átképzési költségek
 • Gyermek- szülô- és házastárs tartására kifizetett összegek
 • Idegen gondozási díjak 14. év alatti gyermekek vagy támogatásra szorúló személyek esetén
 • További betegségbôl vagy balesetbôl származó költségek
 • Fogyatékosságból származó költségek egyedi számítás szerint
 • Adományok és közhasznú ráfordítások svájci jogi személyek számára 100 frank felett
 • Munkába járás költségei, ha meghaladják az évi 2100 frankot
 • A hetelés költségei (Wochenaufenthaltskosten), ide tartoznak a szobabérlés költségei, a heti hazatérés költségei (általában tömegközlekedéssel) és az ellátás többletköltségei (max. 3 200 frank).

A feltételek, a levonások és az összegek kanononként eltérnek. A forrásadó utólagos adómegállapítása témában szívesen adunk tanácsot!

FONTOS: Ha a fenti listából egyik sem érint minket, akkor NEM ÉRDEMES beadnunk a kérelmet az adó utólagos megállapítására!

A visszatérítés folyamata

A nyomtatványt beküldjük a mellékletekkel együtt a lakóhely kantonális adóhivatalnak. A hatóság ellenôrzi a kérelmet, kiküldi az adózónak a határozatot majd visszatéríti a megállapított összeget.


Mikorra kell a kérvénynek az adóhatósághoz beérkeznie?

A beküldési határidôk kantononként változnak: Zürich kantonban március 31-ig. Ha elmulasztjuk ezt a határidôt, akkor az adóhatóság megtagadja a visszatérítést. Más kantonokban kevésbé szigorúak a határidôk. Például Aargau Kantonban a külföldieknek 5 éve van a forrásadó visszaigénylésére.


Mikor utalja az adóhatóság a megállapított összeget vissza?

Legyünk türelmesek. A forrásadó visszatérítését nem sietik el a kantonok. Zürich például akár 18 hónapot is vár a kifizetésekkel.


Mit tehetünk, ha az adóhatóság nem ismeri el a levonásokat?

Közvetlenül az adóhatóságnál kérhetünk indoklást. Jogi úton is megtámadhatjuk a hivatal döntését. Pontos információkat a jogorvoslatról a határozatban találhatunk. Kétség esetén kérjük adótanácsadó vagy ügyvéd segítségét.

5 Replies to “Forrásadó utólagos megállapítása”

 1. Tisztelt Tanácsadók!
  Szeptemberben kaptam “L” engedélyt, de nem sikerült még munkahelyet találnom. Decemberben ezt megbeszéltük az önkormányzaton, és azt mondták, ebben az esetben, ha nincs Svájcban jövedelmem, nem kell adót fizetnem. Ennek dacára mégis megküldték a csekket egy megtippelt összeggel. Ilyen esetben mi a teendő? Köszönettel: Szilvia

 2. Tisztelt Tanácsadó !
  Az a hír terjeng a magyar körökben , ha az ember nem dolgozik 12 hónapot egyhuzamban Svájcban , akkor tud kerni ugyan igy ado korrekciót. Tehát , a kerek számoknak maradva , ha valaki keres 4000 CHF bruttót az évi 48 ezer brutto lenne mindösszesen. De pl szezonmunkaban ez csak 8×4000 , vagyis 32000. A fennmaradó 4 honapbAn Magyarországon tartózkodik engedély, munka , szerzodes hiányában. Ugyan csak a kerek számoknal maradva, a 4000 brutto ra a forrásadó mondjuk 6%. Igen am, de a teljes évi bevétel csak 32000 lett nem 48000, igy elosztva 12 vel az évi jövedelmet mar mindjart nem havi 4000 a brutto bevétel, hanem csak 2666 CHF. Ami összegnek a a forrásadója mondjuk 2% lenne vagy 0. Ez igy igaz lehet, lehet erre korrekciót kerni ?
  Köszönöm a válaszát.

  1. Kedves István, sajnos ez így nem igaz. Tehát teljesen mindegy, hogy Ön 6 vagy 12 hónapot dolgozott, mert a havi kifizetés alapján számolják az adót. Üdvözlettel Kiss Gabriella

Comments are closed.