A próbaidő

Célja, hogy a munkáltató tesztelje a munkavállalót és a munkavállaló is kipróbálhatja, hogy az adott munkakör megfelelő-e neki. Próbaidő időtartama: A munkaszerződésünk szerint, de a svájci jog alapján maximálisan 3 hónap köthető ki. (tanulmányi szerződésekben max. 6 hónapra emelhető fel) Felmondás a próbaidő alatt: 7 Bôvebben…

Hazaköltzés, elintéznivalók.

Hazaköltözéskor is nagyon fontos a jó tervezés és a szabályok ismerete. Az első és legfontosabb lépés a kijelentkezés a lakóhelyünk szerinti hivatalban (Gemeinde/Einwohnerkontrolle). A kijelentkezéskor kapunk egy nyomtatványt (Abmeldebescheinigung) az utolsó itt töltött napokban a legfontosabb papírunk lesz. Ezzel a papírral tudunk kijelentkezni a kötelező Bôvebben…

Túlóra

Túlóra kérdése és tegyünk különbséget az Überstunden/Überzeit között. Az egyiket (Überstunden) az OR szabályozza, diszpozitív szabály, tehát eltérni lehet tőle, Munkaszerződésben vagy a belső szabályzatban a kifizetés és egyéb kompenzációja a túlórának (Überstunden) kizárható. Ezt mindig írásban kell lefeketetni. Ha elfelejtik szabályozni, akkor automatikusan az Bôvebben…

A munkavállaló kötelezettségei

A munkavállaló köteles a munkaszerződésében előírt munkakörének megfelelő munkát elvégezni.  A munkavállaló köteles a munkáltató által előírt helyen és időben munkaképes állapotban megjelenni, ezt az állapotát a munkaidő végéig megőrizni.  A munkavállaló a munkaterületet engedély nélkül nem hagyhatja el. (Felmondási, bérlevonási és esetlegesen kártérítési ok Bôvebben…

Zwischenverdienst, dolgozni munkanélküli járadék mellett.

Munkanélküli és mégis dolgozni és jövedelmet szerezni? Igen, lehetséges Zwischenverdienst alatt minden olyan munkából eredő jövedelmet értünk, mely kevesebb mint a munkanélküli járadékunk összege. (Magyarországon is van ilyen, ha valaki egyszerűsített foglalkoztatás keretében lesz foglalkoztatva álláskeresőként, ekkor nem szűnik meg a folyósítása az álláskeresési támogatásnak) Bôvebben…

Munkanélküli ellátás hazatérő munkavállaló esetén.

A hazatérő munkavállaló álláskeresési támogatást igényelhet munkanélkülisége esetén Magyarországon. Az álláskeresési támogatás megállapítását a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályán kérheti. Hazatérő munkavállalóként, hogy a munkanélküli ellátásunk megállapításakor beszámításra kerüljön a külföldi munkaviszonyunk, ahhoz be kell szerezzük a hivatalos nyomtatványt. Itt Bôvebben…