A munkavállaló kötelezettségei

A munkavállaló köteles a munkaszerződésében előírt munkakörének megfelelő munkát elvégezni.  A munkavállaló köteles a munkáltató által előírt helyen és időben munkaképes állapotban megjelenni, ezt az állapotát a munkaidő végéig megőrizni.  A munkavállaló a munkaterületet engedély nélkül nem hagyhatja el. (Felmondási, bérlevonási és esetlegesen kártérítési ok is lehet) A heti munkaidő hossza, munkavégzés helye pedig a szerződésünkben van meghatározva.

Munkavállaló együttműködési kötelezettségéből ered, hogy a biztonságos munkavégzés követelményeit betartsa. (néhány példa: alkahol- és drogtilalom, védőruházat viselete, tűz védelmi szabályzat betartása)

Nagyon fontos, hogy a munkavállaló a munkát személyesen kell elvégezze, nem küldhet valaki mást maga helyett dolgozni. Ez a szerződésünk jellegéből is adódik.

Személyes munkavégzés mellett nagyon fontos, hogy a munkavállaló megfelelő szakértelemmel, tudással és a tőle elvárható gondossággal végezze el a munkáját, ez munkakörönként, de munkavállalóként is eltérő lehet. Teljesen más az elvárhatóság egy sok éves tapasztalattal és szakirányú végzettséggel rendelkező munkavállalótól, mint egy kezdőtől. Nagyon fontos elvárás a munkavállalótól, hogy a munkára vonatkozó szabályokat, előírásokat, utasításokat és szokásokat betartsa, hiszen ezek a jogszabályok, belső szabályzatok ismeretét és betartását jelentik.

A munkahelyen nem lázítunk és nem sértjük meg a kollégáink emberi méltóságát, kolléganőinkre sem tesszünk szexista megjegyzéseket, ez akár azonnali felmondáshoz vezethet.

A munkavállaló túlórára kötelezhető, ha az adott vállalkozás működése ezt szükségessé teszi, a gazdasági szükségleteinek megfelelően. (lojalitás) A túlórát alapvetően szabadidőben, ha erre nincs rendelkezés a munkaszerződésünkben, akkor pénzben kompenzálni kell.

A cikk kizárólag általános tájékoztatásra szolgál és semmilyen esetben sem minősül konkrét tanácsadásnak!