Felmondás

A felmondás vagy a szerződésünk szabályozza, ha pedig nincs erre vonatkozó rész, akkor GAV, NAV , törvény ide vonatkozó rendelkezései az irányadóak. A felmondás egy olyan nyilatkozat, melyet írásban vagy szóban kell közölni. A felmondás a másik féhez címzett egyoldalú jognyilatkozat a másik féllel történő közléssel hatályosul, azonban a munkaviszony a felmondási idő leteltét követően a jövőre nézve szűnik meg.
A felmondás nem függ a másik beleegyezésétől, hanem csak a közléstől. Nagyon fontos nem a postára adás időpontja számít, hanem amikor a másik fél átveszi a felmondó levelünket. Erre figyeljünk, mert túl későn adjuk fel a levelet, könnyen lehet, hogy nem ér oda időben.
Felmondási időkMunkaszerződés felmondása, törvényes felmondási idők határozatlan idejű munkaszerződéseknél.- Próbaidő alatt a felmondási idő 7 naptári nap.- Az első évben 1 hónap- 2-9. évig 2 hónap- 10. évtől pedig 3 hónap és mindig a hónap végével.A felmondási idő lehet rövidebb, kivéve az első évben, hacsak a GAV nem engedélyez rövidebb felmondási időt. (pl. festőknél)
Temporär szerződéseknél a felmondási idő:- A Temporär/munkaközvetítő cégeknél az első 3 hónapban a felmondási idő 2 nap, MUNKANAP! és nem naptári napról beszélünk.- A 4-6 hónapban 7 nap a 6. hónaptól pedig 1 hónap felmondási idő van. (folyamatos munkaviszony esetén)
Közös megegyezés (Aufhebung) A szerződés megszüntetése, ezzel tényleg csak akkor éljünk, ha már van új szerződésünk és nem szeretnénk letölteni a felmondási időt. A RAV büntet érte, ha egy ilyen felmondással megyünk hozzá. Ha a munkáltató és a munkavállaló között elmérgesedett a viszony, akkor lehet érdemes ennek a szerződésnek az aláírását megfontolni, ezzel viszonylag békésen le lehet zárni a munkaviszonyt.
A felmondási idők pedig mindig egyforma hosszúak mind a munkavállalónak mind pedig a munkaadónak.
Szóbeli felmondás is felmondás, hiszen a felmondás a másik féllel történő közléssel megvalósul.
A felmondási időt le kell tölteni, kivétel, ha van megegyezés ennek az ellenkezőjéről. (Aufhebung, közös megegyezés)
A felmondási idő be nem tartása következményekkel jár, negyed fizetés levonása (havi bért veszünk alapuk) és kártérítésre is igényt tarthat. (a kárt bizonyítania kell)
A cikk kizárólag általános tájékoztatásra szolgál és semmilyen esetben sem minősül konkrét tanácsadásnak!