A koronavírus elérte Svájcot – kell-e munkába mennem?

Mit jelent a koronavírus a munkavállalóknak? Milyen kötelességeink és jogaink vannak? Mit történik egy utazás sztornózásakor?

MyRight megválaszolja a kérdéseket.

A részletes válaszok

A koronavírus gyorsan terjed. A Szövetségi Egészségügyi Hivatal (Bundesamt für Gesundheit) közölte, hogy fontos, ahogyan az más influenzajárványok esetén is, hogy megfelelôen védekezzünk és felsorolja az ismert intézkedéseket, mint a rendszeres kézmosás, tüsszentés és köhögés a könyökhajlatba vagy egy zsebkendôbe.

Mik a munkáltatók kötelezettségei és a munkavállalók jogai? Mi történik, ha egy utazást a vírus miatt törölnek? Mi van, ha egy szállítmány késik Kínából?

Van-e a munkáltatómnak gondoskodási kötelezettsége?

Igen van, az érintett területek munkáltatóinak kötelessége, alkalmas és a viszonyoknak megfelelô intézkedéseket hozni a munkavállalók védelmére és ezzel a megfertôzôdést vagy a járvány terjedését megakadályozni. Konkrét intézkedések például a kézfertôtlenítô szerek vagy a higiénia maszkok rendelkezésre bocsájtása a munkahelyen. Továbbá felszólíthatja a dolgozokat, akik Kínából vagy egy másik, a coronavírussal érintett régióból érkeztek haza, hogy két héten keresztül otthonról dolgozzanak és megfigyeljék, hogy kialakulnak-e a betegség tünetei.

Megtagadhatom-e munkaválllalóként az üzleti utazást?

Ha egy régióban, ahova az üzleti utazás irányul nem áll utazási korlátozás alatt (EDA), nincs ok az utazás megtagadására.

Szívesen otthon maradnék, mert félek, hogy megfertôzôdöm. Megtehetem?

Ha a hatóságok nem rendelkeznek róla, munkavállalóként nem maradhatsz otthon. Ha távolmaradsz a munkától és a munkáltató felszólítása ellenére nem veszed fel a munkát, azonnali felmondás fenyeget. Ha konkrét, objektív okaid vannak, hogy a saját munkahelyeden fertôzés veszélye áll fenn, lehet, hogy egy kivételrôl van szó. Ebben az esetben azt javasoljuk, hogy világosan közöld a munkáltatóval a munka megtagadásának az okait és követelj védelmi intézkedéseket.

Távolmaradhatok-e a munkavégzéstôl, ha attól félek, hogy fertôzô lehetek?

Igen. Jelentsd be az esetet telefonon az orvosodnál és vizsgáltasd ki magadat. Nyújtsd be az orvosi igazolást a munkáltatónál. A folyamat ugyanaz, mint más betegségek esetén.

Felel-e a munkáltató azért, ha megfertôzôdöm a munkahelyen?

Lehetséges. A gondoskodási kötelezettsége miatt a munkáltató kötelessége minden intézkedést megtenni, ami a tapasztalatok szerint szükséges, a technika jelenlegi állása szerint alkalmazható és az üzem viszonyainak megfelel, hogy például egy munkahelyi fertôzést megakadályozzon. Azt, hogy a munkáltató ennek a kötelezettségének elegett tett-e, esetileg kell vizsgálni és megalapozhatja a felelôsségét.

Cégünk egy munkatársa megfertôzôdött a vírussal és a munkahelyet karantén alá helyezik. Mit jelent ez nekem munkavállalóként?

Továbbra is köteles vagy a munkádat felajánlani, például úgy, hogy otthonról vagy egy másik helyrôl dolgozol. Flexibilis munkavégzési formák enyhíthetik a helyzetet. Ha nem tudod a munkádat a karantén alá helyezett munkahelyen kívül elvégezni, akkor a munkáltató továbbra is köteles a béredet fizetni, mivel az üzemi kockázatot a munkáltató viseli felróhatóság hiányában (324 OR).

Megfertôzött a világjárvány és nem tudom elvégezni a munkámat. Kapok továbbra is munkabért?

Igen, általában fennáll a jogosultság a bérfizetésre.

A gyermekem megbetegedett a koronavírustól és 2 hétre betegállományba került. A gyermek ápolása miatt otthon kell maradnom. Kapok továbbra is munkabért?

A munkáltató kötelessége az egyik szülôt orvosi igazolás bemutatása esetén a beteg gyermek ápolásához szükséges idôre, maximum 3 szabadnapot adni megbetegedésenként. Bizonyos esetekben tovább is tarthat a felmentés, ha ez orvosi okokból indokolt. Ez a munkavégzés önhibán kívüli akadályozása (324a OR) munkabérfizetési kötelezettséggel egy meghatározott idôre. A szülôknek igyekezniük kell a további távolmaradásokat megfelelô szervezéssel megakadályozni, például egymást váltani az ápolásban.

Szabad-e a saját védelmem érdekében otthonról dolgoznom?

Amennyiben a HomeOffice üzemi szempontból lehetséges, megkérdezheted a munkáltatót a lehetôségekrôl.

Elôírhatja az munkaadó, hogy otthonról dolgozzak?

Ha a munkaszerzôdésben szerepel a megfelelô kitétel, a munkaadó felszólíthat az otthoni munkavégzésre. Egyébként egy ilyen intézkedést az is indokolhatja, hogy téged, mint munkavállalót megvédjenek az akut fertôzésveszélytôl.

Jár-e nekem a munkabérem, ha a vírus elterjedése miatt nem tudok visszautazni a szabadságomról?

Ebben az esetben a munkáltatónak nem kötelessége a munkabért fizetni a további távolmaradásra.

Kell-e szabadságot kivennem, ha a gyermekem hatósági intézkedés miatt, például iskola- vagy óvodabezárás miatt, otthon kell maradjon?

Nem. A munkavégzés önhibán kívüli akadályozásról van szó (276 ZGB) korlátozott idôre szóló munkabér fizetési kötelezettséggel (324a OR). A szülôknek igyekezniük kell a további hiányzásokat megfelelô szervezéssel megakadályozni, például a váltott gondozással.

Megrendelések elmaradása vagy nyersanyaghiány miatt az üzem nem tud minden munkavállalót a munkavégzés helyén foglalkoztatni. Kérheti-e a munkáltató, hogy egy másik helyen dolgozzak, például egy másik telephelyen?

Alapvetôleg a munkavégzés szerzôdésben megállapodott helye nem változtatható meg egy munkáltatói utasítással. Azonban, ha egy sürgetô üzemi szükséglet áll fenn, akkor elôfordulhat, hogy átmenetileg egy másik helyen kell dolgoznod. A munkavállaló személyiségére tekintettel kell lennie a munkáltatónak.

A munkáltatóm megelôzô intézkedésként hazaküld. Levonhatja a bérembôl?

Nem, a munkáltató köteles bért fizetni.

Az utazásomat törölték a koronavírus miatt. Ki fizeti a költségeket?

Járványoknál (vis maior esetén) az ügyfél fizeti a költségeket. Bizonyos utazásszervezôk méltányosságból visszatérítik az utazási költségeket. Ha van sztornóbiztosításod, akkor ez átveszi a törlés költségeit.

Kínából rendeltem árukat, amiket nem szállítottak ki. Mi a helyzet?

Szállítói késedelem esetén vesztegzár alatt lévô területekrôl (Kínából vagy máshonnan) a vis maior miatt a szállító nem felel a késedelemért. Ez a szabályozás a viszonteladókra is vonatkozik a megfelelô szerzôdéses háttér esetén. Ha a viszonteladó nem tud idôben szállítani, lehetôség szerint sztornózni kell a megrendelést vagy egy másik kereskedôt kell keresni. A többletköltségek a viszonteladót terhelik.

Bezárhatják-e az iskolákat és betilthatják-e a rendezvényeket?

Igen, a hatóságok a járványügyi törvény szerint (Epidemiegesetz EpG) a járvány korai szakaszában bezárhatják az iskolákat és betilthatják a rendezvényeket.

Forrás: https://www.myright.ch/de/rechtstipps/arbeit/coronavirus-in-der-schweiz