Elvált szülő vagyok

Ez a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről: 72 § (5) A szülő joga különösen, hogy a) megismerje a nevelési-oktatási intézmény pedagógiai programját, házirendjét, tájékoztatást kapjon az abban foglaltakról, b) gyermeke fejlődéséről, magaviseletéről, tanulmányi előmeneteléről rendszeresen részletes és érdemi tájékoztatást, neveléséhez tanácsokat, segítséget kapjon, c) Bôvebben…

Hatósági bizonyítvány kiállítása magyar oklevélről és bizonyítványról

Sokunkat érint a magyar oklevelek és bizonyítványok elismertetése. Az alábbi linken található az Oktatási Hivatal tájékoztatója a Magyarországon szerzett bizonyítványokról és oklevelekrôl szóló hatósági bizonyítványok kiállításáról. Amennyiben valaki szeretné kint is elismertetni a bizonyítványát, végzettségét érdemes ezt a hatósági bizonyítványt kikérnie. Ez a hatósági bizonyítvány Bôvebben…