A vállalkozók társadalombiztosítási járulékai

A nyugdíj és özvegyi nyugdíj(Árvasági segély) AHV, a rokkantnyugdíj(IV) és a katonai- és polgári szolgálatot teljesítôk juttatásai különböznek az alkalmazottaknál(Unselbständigerwerbende) és a vállalkozóknál(Selbständigerwerbende). Az AHV/IV brossúrája németül, franciául, olaszul és angolul. A késôbbiekben egy bôvebb fordítás is következik az oldalon.